SkanPers Media samler digitale markeds- og møteplasser online, uavhengig av nasjonale og geografiske grenser, bransjer og sektor.  

Vi vil utfordre det etablerte, omfavne teknologi og sikre deg treffsikker markedsføring. Med et internasjonalt perspektiv på Skandinavia, jobber vi med markedsføring, omdømmebygging, stillingsannonser og rekruttering. 

SkanPers Norge
SkanPers Sverige
ScanPers UK
Jobbportalen.no
Tjansteportalen
Norsk Byggebransje
Norske Byggherrer
Skole Ideer
Rekrutteringsvideo
Helsestillinger
LinkedIn kurs
Legejobb.no

Vi hjelper deg å bli tydelig, synlig og sørger for at budskapet når frem. Vårt mål er alltid det samme: skreddersydde løsninger som er tilpasset ditt behov, dine ambisjoner og ditt budsjett. Slik skaper vi gode tjenester som igjen skaper reell verdi for deg. 

Hva kan vi hjelpe deg med? kontakt@skanpersmedia.no